ควบคุมเข้มยาสูบ-แอลกอฮอล์ จัดกิจกรรมนำร่องใน 12 จังหวัด

 

กรมควบคุมโรค เผยไทยสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เร่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในการดำเนินการอำเภอควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็งใน 12 จังหวัด

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยภาพรวมสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทย จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2554 พบว่า อัตราการบริโภคยาสูบปัจจุบันชนิดมีควันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 21.40 (11.5 ล้านคน) เพิ่มขึ้นจากสองปีที่ผ่านมา คือในปี พ.ศ.2552 ร้อยละ 20.70 (10.91 ล้านคน) และผลสำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองในช่วง 30 วันก่อน ของประชากรนอกเขตเทศบาล ในปี พ.ศ.2554 ยังพบว่า ตลาดสด/นัด เป็นสถานที่ที่ประชาชนได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด ร้อยละ 69 รองลงมาเป็นที่บ้าน และสถานที่ทำงาน ร้อยละ 41.4 และ 35.2 ตามลำดับ

สำหรับสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่น ดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีปริมาณ 13.59 ลิตร/คน/ปี จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปี 2554 พบว่า ผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 80,962 ราย โดยผู้บาดเจ็บ 1 ใน 3 มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย และคดีทำร้ายร่างกาย 15,714 ราย ก็พบว่า มีการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 45

“จะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในการดำเนินการอำเภอควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มแข็งใน 12 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท จันทบุรี นครปฐม สุรินทร์ มหาสารคาม นครพนม พิจิตร สุโขทัย ลำพูน พังงา และจังหวัดสงขลา” นายแพทย์นพพร กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code