ควบคุมความเร็วคือการควบคุมชีวิต

ที่มา : แนวหน้า 


ภาพประกอบจาก สสส.


ควบคุมความเร็วคือการควบคุมชีวิต thaihealth


ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของคนไทยทั้งประเทศ ซี่งเราจะเห็นได้ว่า ทุกภาคส่วนของไทย ในต่างจังหวัด จะแน่นขนัดไปด้วยรถ และ ยวดยานพาหนะหลากหลายชนิด ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย


และแน่นอนที่สุด ทุกปีในยามที่ แต่ละคนต่างเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาของคนเหล่านั้น หลายคนต้องประสบกับอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเนื่องมาจาก ความประมาท ความบกพร่องของยานพาหนะ และการดื่มน้ำเมาในขณะที่ขับรถ ฯลฯ


ในจำนวนหลายปัจจัยของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นทุกปี ยังมีคนส่วนใหญ่ลืมนึกไปว่า อีกปัจจัยหนึ่งของการพบกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ก็คือ การใช้ความเร็วในการขับรถที่สูงเกินไป


ในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายแถลงข่าว LOW SPEED มีสิทธิ์รอด กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2562  โดยมี เป้าหมายเพื่อร่วมผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนเพื่อรณรงค์ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งแม้ว่าเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่จะผ่านไปแล้วก็ตาม แต่ "ปานมณี" ยังมองเห็นว่า โครงการรณรงค์ในการขับรถเร็วนี้มีความจำเป็น และเป็นความสำคัญอีกยิ่งยวดสำหรับคนที่มือกำพวงมาลัยรถยนต์อยู่ เพราะทุกวันนี้ "ปานมณี" ขอบอกตรงๆว่า เห็นหลายคนที่ขับรถเร็วจนเกินพิกัด มันรู้สึกเสียวเข้าไปถึงหัวใจอย่างบอกไม่ถูก


ควบคุมความเร็วคือการควบคุมชีวิต thaihealth


น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าความปลอดภัยบนท้องถนน ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกล ก็ไม่มีอะไรมายืนยันถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ทุกวันนี้ สสส. ไม่ได้รณรงค์เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนในด้านแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม วิเคราะห์การลดความเสี่ยง รณรงค์ให้เกิดความตระหนัก โครงการ LOW SPEED มีสิทธิ์รอด กลับบ้านปลอดภัย โดยใช้ ปีใหม่ 2562 เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความตระหนักและลดตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถเร็ว เพราะความเร็ว เป็นปัจจัยหลัก ร่วมกับสาเหตุอื่นๆ ในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง


ควบคุมความเร็วคือการควบคุมชีวิต thaihealth


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พูดถึง อันตรายเนื่องจากขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด พบว่า ในทุกช่วงกลุ่มอายุ มีความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญถึงร้อยละ 43 ด้วยเหตุนี้ สสส.และภาคีเครือข่ายจึงพยายามผลักดันเรื่อง "LOW SPEED มีสิทธิ์รอด" โดยการขับขี่ดีที่สุด คือ ในเมือง ไม่เกิน 50 กม./ชม. และนอกเมือง ไม่เกิน 90 กม./ชม. ที่ผ่านมา มีการทำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ กว่า 200 อำเภอ พบว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือ ทางแยก ทางร่วม ขาดป้ายเตือน และป้ายลดความเร็ว ถนนต่างระดับ รวมไปถึง จุดกลับรถเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องยืนยันให้เห็นว่า ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของ อุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นกัน


ควบคุมความเร็วคือการควบคุมชีวิต thaihealth


นางสาวตวงรัตน์ พวงศรีทองรองปลัด อบต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม กล่าวถึง การบูรณาการเรื่องความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับการใช้ความเร็วของรถ ว่า มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ผู้นำชุมชน, รพ.สต., ตำรวจ และชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและความต้องการ โดยร่วมกันทำแผนที่ชุมชน ทางเดินยุทธศาสตร์ ซึ่งพบว่าเกิดจากความเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อก ทางร่วมทางแยกไม่มีสัญลักษณ์จราจร หลังจากนั้นวิเคราะห์จุดเสี่ยง และทำสัญญาณจราจร ซึ่งก่อนเทศกาล มีการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบข้าง และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ มีการตั้งด่านชุมชน คุมเข้มเรื่องการจำกัดความเร็ว เพื่อใช้เป็นกลไกรณรงค์ทางสังคมและครอบครัว ปรากฏผลว่าตำบลวังน้ำเขียว มีพื้นที่ 24 ตร.กม. 14 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8,500 คน มีสถิติด้านอุบัติเหตุลดลงจากปี 2560 ที่เกิดขึ้น 40 กว่าครั้ง ลดเหลือประมาณ 10 กว่าครั้ง ในปี 2561 นับว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการบูรณาการความร่วมมือ ท้องถิ่น และชุมชน ป้องกันแก้ไข สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ที่น่าจับตามองมากทีเดียว


การควบคุมความเร็วบนท้องถนน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญไม่เฉพาะช่วงเทศกาล เท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุกครั้งที่เดินทางและ ขับขี่ หากขับรถแบบ LOW SPEED เชื่อว่า คนไทยทั้งประเทศจะมีสิทธิ์รอด และผ่านพ้น อุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกโสตหนึ่งทีเดียว

Shares:
QR Code :
QR Code