คลี่ครอบครัวไทย 4.0" เสียงสะท้อนจากเยาวชนถึงครอบครัวไทย

featured

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNFPA Thailand และภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเยาวชน จัดแถลงข่าว คลี่ครอบครัวไทย 4.0″ เสียงสะท้อนจากเยาวชนถึงครอบครัวไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/IJyqu1

Shares:
QR Code :
QR Code