คลิปชวนเลิกเหล้ายอดพุ่ง 30 ล้านวิว

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


คลิปชวนเลิกเหล้ายอดพุ่ง 30 ล้านวิว  thaihealth


สสส.ฟุ้งยอดวิวชวนงดเหล้าเข้าพรรษาสูงกว่า 30 ล้าน สะท้อนคนสนใจเลิกเหล้ามากขึ้น ค้นข้อมูลสายด่วนเลิกสุรา และรับคำปรึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 2.2 เท่า เผย 1.5 พันชุมชนเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา รวม2.4 หมื่นคน เลิกได้ 3 เดือนกว่า 80% หลายพื้นที่จัดกิจกรรมเลิกเหล้าต่อเนื่อง ชูสาวพักตับชวนสามีเลิกเหล้า


วันนี้ (1 พ.ย.) ที่โรงแรม เอบีน่าเฮาส์ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน "เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561" ภายใต้โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ว่า สสส.หนุนเสริมให้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน ทำงานให้ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตั้งแต่ระดับนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ระดับพื้นที่ ชุมชน ตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเชิญชวนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและตลอดทั้งปี ส่งผลให้ช่วงเข้าพรรษาปี 2561 ประชาชนให้ความสนใจลด ละ เลิกดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จำนวนคนดื่มสุราลดลง จากเดิม 17-18 ล้านคน โดยปี 2561 ลดเหลือ 16 ล้านคน โดยพบว่าครึ่งหนึ่งหรือ 7 ล้านคนดื่มเป็นประจำ ส่วน 2.7 ล้านคนยังคงมีปัญหาการติดสุรา


นพ.คำนวณ กล่าวว่า การลดละเลิกดื่มสุราต้องใช้ทุกโอกาสในการชักชวน สิ่งที่ช่วยให้ลดละเลิกได้มี 4 ปัจจัย คือ 1.คนรักคนใกล้ตัวขอให้เลิก จะเป็นแรงขับสำคัญ 2.พลังใจในตัวเองที่จะเลิก โดยอาจอาศัยองค์กรทางศาสนามาช่วย 3.การจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการดื่มหรือไม่ให้เข้าถึงการดื่ม และ 4.คนที่เลิกด้วยตนเองไม่ได้ ก็มีบริการระบบแพทย์ช่วยให้เลิกดื่ม ซึ่งทั้งหมด สสส.พยายามสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังพัฒนาสื่อรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียพลังมดชวนงดเหล้าครบพรรษา พบว่า มียอดวิวรวมกันถึง 30 ล้านวิว ซึ่งมากกว่าประเทศกุมีในขณะนี้เสียอีก เรียกว่าคนสนใจอยากเลิกสุราเพิ่มมากขึ้น มีการค้นหาข้อมูลการเลิกสุราสายด่วนเลิกสุรา 1413 สูงถึง 20,256 ราย มากกว่าปี 2560 ที่มีผู้เข้าศึกษาอยู่ที่ 7,084 ราย เช่นเดียวกับผู้ที่โทรเข้ามารับคำปรึกษาที่สายด่วนเลิกสุรา1413 ในปี 2561 มากกว่าปี 2560 ถึง 2.2 เท่า


คลิปชวนเลิกเหล้ายอดพุ่ง 30 ล้านวิว  thaihealth


นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สคล. ร่วมกับนายอำเภอ 157 อำเภอทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมกับชุมชนแหล่งเรียนรู้ 430 แห่ง ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเครือข่าย ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าครบพรรษา” โดยมีชุมชนตอบรับเข้าร่วม 1,546 แห่ง มีคนลงนามร่วมบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 24,376 คน ในจำนวนนี้เป็นคนหัวใจหิน คือ เลิกได้ครบ 3 เดือน สูงถึง 80% โดยเหตุผลที่ประชาชนเข้าร่วมลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา เพราะสุขภาพร่างกายดีขึ้น รองลงมาคือประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีข้อมูลว่า พื้นที่ ต.โคกเพชร จ.ศรีสะเกษ สามารถประหยัดได้เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือนก็ 3 พันบาท เมื่อดูจากที่เลิกได้ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ก็จะหยัดเงินไปราวๆ 60 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาพจิตใจดีขึ้น และช่วยลดปัญหาในครอบครัว มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น และได้มีเสียงสะท้อนจากครอบครัวคนบวชใจอีกว่ารอคอยช่วงเข้าพรรษาในทุกปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ครอบครัวได้กินข้าวพร้อมหน้า มีเวลาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน


นายธีระ กล่าวว่า แม้ว่าจะออกพรรษาแล้ว ในหลายพื้นที่ยังผลักดันให้เกิดการงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา เช่น 1. ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมขบวนการคนหัวใจเพชรชวนลด ละ เลิก เหล้า ใช้กลยุทธ์วิถีชุมชนและวิถีของคนเคยดื่ม มีความเข้าอกเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยในการชวน ช่วย เชียร์ให้คนดื่มในชุมชน ลด ละ เลิก การดื่มอย่างมีขั้นตอน โดยมีพี่เลี้ยงคนหัวใจเพชรดูแลใกล้ชิด พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากนักดื่ม สู่นักรณรงค์ชวนคน ลด ละ เลิกเหล้าได้ 2. ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มีกิจกรรมขบวนการ อสม.สู่ชุมชนสุขภาพดีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ทำงานร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชรระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อใช้ประสบการณ์การเริ่มดื่มและการเลิกดื่ม เป็นกำลังใจในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกเหล้า เพราะเชื่อว่า ไม่มีใครรู้ใจคนดื่มเท่าคนที่เคยดื่มมาก่อน และ 3. ชุมชนคนสู้เหล้า ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีการออกแบบกลยุทธ์ให้ อสม.1 คน ชวนคนดื่มมาร่วมโครงการให้ได้อย่างน้อย 2 คน ตั้งชื่อกลุ่มอสม.นักรณรงค์ชวนคนพักตับนี้ว่า “สาวพักตับ” ซึ่งใช้กลยุทธ์ชวนคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวมาเข้าโครงการ และช่วยเชียร์สนับสนุนให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด โดยใช้สโลแกนว่า “คู่รักพักตับ”


คลิปชวนเลิกเหล้ายอดพุ่ง 30 ล้านวิว  thaihealth


ทั้งนี้ นพ.คำนวณ ยังได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก และหัวใจเพชร 100 คน เพื่อเชิดชูและชื่นชมคนที่ มีใจเข้มแข็ง-มุ่งมั่น ในการฝ่าฟันอุปสรรค สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา (3เดือน) นับว่าเป็นคนหัวใจหิน และคนหัวใจเหล็ก (ที่งดเหล้าตลอดติดต่อกันถึง 3 ปี) และคนหัวใจเพชร (ไม่ดื่มเหล้ามากกว่า 3 ปี หรือเลิกเหล้าตลอดชีวิต)


ด้าน นางญาณี สงสุวรรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ “คู่รักพักตับ” จ.ตรัง กล่าวว่า หลังจากที่เข้ากลุ่มอสม.นักรณรงค์ชวนพักตับ ได้เคยชวนแฟนเลิกเหล้าหลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล เวลาไปชวนคนอื่นๆ งดเหล้า แฟนก็ดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน พอตนเองกลับมาแฟนเริ่มเมา ชวนทะเลาะ ชวนตี ไม่อยากให้เราออกไปพูดคุยกับคนอื่น ในที่สุดตัดสินใจพาแฟนไปรณรงค์ด้วย ในปี 2560 หลังจากที่แฟนเห็นเราทำงานรณรงค์ ไม่นานแฟนก็ตัดสินใจเข้าโครงการเลิกเหล้า และเขาก็เลิกดื่มจริงจัง ปีนี้ได้เป็นคนหัวใจเหล็ก และคิดว่าจะเลิกเหล้าตลอดชีวิต


นายอุดม โชติพนัง อายุ 65 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร คนหัวใจหิน ปี 2561 กล่าวว่า ตนเองดื่มเหล้ามานานและดื่มหนัก เมื่อเกษียณจากราชการก็ ไม่ได้ทำงานแล้วก็จะดื่มแบบเบาๆ อยู่บ้าน มีทีมงดเหล้ามาชวนให้เข้าโครงการฯ เพื่อสุขภาพ ก็เลยงดเหล้าเข้าพรรษามาทุกปี และได้เข้าร่วมโครงการฯ และงดได้ครบพรรษามา 2 ปีแล้ว เมื่องดเหล้าได้แล้วพอถึงออกพรรษาก็ดื่มได้น้อยลง บางทีก็ไม่ได้คิดอยากดื่มเลย ประกอบกับอายุที่มากขึ้น เริ่มมีโรคความดัน แฟนจึงชวนกันมาออกกำลังกาย ถ้างดเหล้าก็ดี ได้สุขภาพก็ดีขึ้น ตอนนี้ใครๆ ก็ทักว่าหน้าใสขึ้น มีสง่าราศี เลิกเหล้าได้แล้วหล่อขึ้นจริงๆ

Shares:
QR Code :
QR Code