คลินิกเยาวชนวอลเลย์บอล สร้างนักตบสู่ลูกใหม่

สสส.ร่วมกับสมาคมลูกยาง และเอสเอ็มเอ็ม จัดโครงการ “คลินิกวอลเลย์บอลเพื่อเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปี 2” ในวันที่ 2-3 ธ.ค.นี้ ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อใช้ความรู้สร้างนักตบสู่วงการต่อไป


คลินิกเยาวชนวอลเลย์บอล สร้างนักตบสู่ลูกใหม่ thaihealth


นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีแถลงเปิดตัวโครงการ “สสส.คลินิกวอลเลย์บอลเพื่อเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปี 2” ร่วมด้วย ร.อ.จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และนายปราชญ์ ไชยคำ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อมัลติมีเดีย บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องสุพรรณหงส์ 2 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง


สำหรับโครงการนี้ สสส.ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (เอสเอ็มเอ็ม) ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นปีที่ 2 จะมีวิทยากรจากสมาคมฯ เปิดคลินิก ในวันที่ 2-3 ธ.ค.นี้ ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี


นายวิวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากปีที่ผ่านมาได้จัดที่ขอนแก่นและสระบุรี ในปีที่ 2 นี้มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมและพัฒนาผู้นำเยาวชน, ผู้ฝึกสอน, ผู้ที่สนใจด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมฯ เข้าไปให้ความรู้ ความชำนาญเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรม ให้สามารถนำกลับไปต่อยอดพัฒนาเยาวชน จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนในสังกัด และนอกสังกัดเขตการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่น กฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อให้เกิดเยาวชนวัยใส หน้าใหม่ ที่รักการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชน หันมาออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงทำให้ห่างไกลยาเสพติด


ร.อ.จักรสุวรรณ กล่าวว่า โครงการดีๆ นี้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาด้านกีฬาวอลเลย์บอลมาอย่างต่อเนื่อง ชักจูงให้เยาวชน วัยใส หน้าใหม่ หันมาสนใจในการใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอล แต่ยังไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทนี้ โดยทางสมาคมฯ จะมีการจัดให้มีวิทยากรที่จะทำการอบรมผู้ฝึกสอน ผู้นำเยาวชน ผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะเป็นส่วนช่วยในการนำไปพัฒนา ต่อยอด และสร้างความเข้าใจ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำทักษะในการเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานไปต่อยอดในการฝึกสอนเยาวชนในท้องถิ่น


ด้าน รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า โครงการนี้จะพัฒนาบุคลากรในจังหวัดและพัฒนาเยาวชนในจังหวัดให้หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยใช้ กีฬาวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการจูงใจให้ประชาชนและเยาวชนสนใจการใส่ใจสุขภาพ ปลูกฝังการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


นายปราชญ์ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และประสบความสำเร็จบรรลุผลตามโครงการเป้าหมายได้เป็นอย่างดี


 


 


ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์

Shares:
QR Code :
QR Code