คลินิกวอลเลย์บอล หนุนเยาวชนใส่ใจสุขภาพ

          สสส. ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลฯ แถลงข่าว "สสส.คลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ" เริ่มสนามแรก วันที่ 3 ก.ย.นี้ ที่ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี


/data/content/25298/cms/e_aglmnoqsvw14.jpg


          เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ตัวแทน สสส. เป็นประธานแถลงข่าวจัด "คลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ" กล่าวว่า สสส.ร่วมมือกับสมาคมวอลเลย์ จัดโครงการนี้เพื่อชวนเยาวชนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์ลบอลเข้ามาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ


          ขณะที่ เรืออากาศโท จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาฯ สมาคมวอลเลย์บอลฯ กล่าวว่า เราจะมีวิทยากรจากสมาคมเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่น กฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของวอลเลย์บอล เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรม ให้นำกลับไปพัฒนาเยาวชนได้ สำหรับโครงการนี้จะจัดขึ้น 4 ครั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 3 ก.ย. ที่ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, วันที่ 4 ก.ย. ที่ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, วันที่ 13 พ.ย. ที่ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น และวันที่ 14 พ.ย. ที่ ร.ร.อนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น


 


 


           ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code