คลินิกฟ้าใสช่วยคนไทยเลิกบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์ news.ch7.com


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


คลินิกฟ้าใสช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ thaihealth


คลินิกฟ้าใส เป็นคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ และอยากจะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด ทั้งจากตนเองและเลิกบุหรี่ด้วยยาแผนปัจจุบัน ติดตามพร้อมกัน


"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" เป็นคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อปีที่ผ่านมา ชี้ให้มนุษย์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่อย่างถาวร เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง


คลินิกฟ้าใส ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในจำนวน 590 คลินิก เพื่อให้คำปรึกษาและบำบัดการติดบุหรี่ ให้คนที่สูบเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร


คุณลุงสุชาติ อายุ 63 ปี คือหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของคนที่เลิกบุหรี่มาได้ 1 ปี ด้วยการเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่คลินิกแห่งนี้ หลังจากสูบบุหรี่มานานถึง 43 ปี แต่ด้วยสภาพร่างกายของตนเองที่อ่อนแอลง บวกกับเห็นภรรยาเป็นนักสูบมือสองที่ได้รับควันบุหรี่ไปด้วย ยิ่งทำให้คุณลุงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด ซึ่งหลังจากรับคำปรึกษาจากคุณหมอ ก็ค่อย ๆ ปรับตัว และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด จนคุณลุงสามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด


อีกหนึ่งภารกิจของคลินิกฟ้าใส คือ ตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากบุหรี่ และยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ และในผู้ป่วยที่ป่วยแล้วและต้องการดูแลรักษาตนเอง เช่น โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยหลอดลม ให้สามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วงเวลาที่ผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยมารับการบำบัดรักษา เป็นช่วงที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะพิษภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุหรี่


สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่แบบจริงจัง ต้องเริ่มจากการกำหนดวันเลิกให้ชัดเจน และเอาอุปกรณ์การสูบทั้งหมดนำไปทิ้ง พร้อม ๆ กับลงมือปฏิบัติ รวมถึงประเมินปัจจัยที่อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีก สำคัญไปกว่านั้น คือ กำลังใจทั้งจากตนเอง และคนรอบข้าง หรือหากเราใจไม่แข็งพอ ก็สามารถไปรับคำปรึกษาและบำบัดได้ที่คลินิกฟ้าใส ที่มีให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลรัฐเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code