คลอดแล้ว หนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก”

ปิ๊งส์ สสส. เผยคลอดแล้ว หนังสั้น 10 เรื่อง 10 แนวคิด “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” ฝีมือเด็กและเยาวชน เพื่อใช้รณรงค์และปลุกกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคม ด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเผย จะนำไปใช้เพื่อการอนุรักษ์จริง เชื่อจะสร้างความเข้าใจกันระหว่างนักอนุรักษ์และคนทั่วไปได้

คลอดแล้ว หนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชมรมหนังสั้นประเทศไทย thaishortfilm ร่วมกับ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร โดยการสนับสนุนของโครงการปิ๊งส์ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) เปิดตัวหนังสั้น 10 เรื่อง 10 แนวคิด จากโครงการประกวดสื่อหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก”

นายดนัย หวังบุญชัย โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าวว่า โครงการประกวดทำหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” ครั้งนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้หนังสั้นมาช่วยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ทัศนะคติที่ถูกต้องในเชิงอนุรักษ์ให้กับคนในสังคม โดยครั้งนี้มีเพียง 10 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อสร้างเป็นหนังสั้นมาใช้ในการอนุรักษ์ครังนี้ ซึ่งได้แก่ 1.หนังสั้นเรื่องผู้นำที่ดี… ทีม csi shot จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2. เรื่อง wild heart ทีม l.a.e. go film จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยเกริก, 3.เรื่องภาพติดตา ทีม ตีสี่แล้วน้องสาว จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี,

4.เรื่องเจ้าป่า ทีม ลำนำไพร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 5.เรื่องภาพถ่ายรูปป่า ทีม tcs2 จากโรงเรียนทุ่งช้าง, 6.เรื่องมรดกชิ้นสุดท้าย ทีม butterfly effect จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, 7.เรื่องต้นน้ำ ทีม 1352 film จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, 8.เรื่องเสียง ทีม ดาบเมฆา film จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, 9.เรื่องธรรมะ(ชาติ) ทีม รร.อุดรพัฒนาการ จากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ10.เรื่องฮีโร่ของผม ทีม dna จากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

คลอดแล้ว หนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” คลอดแล้ว หนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก”

“การสื่อสารออกมาเป็นหนังสั้นครั้งนี้ เยาวชนทั้ง 10 ทีมล้วนถ่ายทอดออกมาทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณ จิตสำนึกในเชิงอนุรักษ์ออกมาในแบบที่แตกต่างกันได้อย่างน่าสนใจ เป็นการสื่อสารที่สามารถใช้กับกับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจตรงกันได้ด้วยภาษาหนังแบบง่ายๆ มีความคิดที่ใหม่ สด เชื่อว่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมานั้นจะเป็นตัวจุดประกาย และเปลี่ยนชีวิตคนในเชิงจิตสำนึก เชิงอนุรักษ์ได้”  นายดนัย หวังบุญชัย กล่าว    

ศศิน เฉลิมลาภด้านศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ผลงานของเยาวชนที่ออกมาครั้งนี้มีความโดดเด่นทางด้านการโปรดักชั่นดี บทดี มีการนำเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ร่วมด้วยจึงทำให้ภาพรวมออกมาดี โดยผลงานที่ได้ทั้ง 10 เรื่องนี้ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร จะนำไปเผยแพร่ต่อทั้งในงานของมูลนิธิฯ ทั้งการประชุม การลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่าไม้  ป่าไม้กับคนทั่วไปให้เข้าใจกันมากขึ้นได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงประเด็นขึ้น 

“นอกจากนี้เด็กและเยาวชนที่ทำหนังสั้นยังได้รู้จักกับปัญหาของการอนุรักษ์อย่าลุ่มลึกมากขึ้น ในอนาคต อาจจะมีผู้กำกับหนังดีๆ สักคนที่จะมาทำหนังเรื่องการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันนี้ผู้กำกับหนังที่ทำหนังประเภทนี้เหลืออยู่น้อยมากในประเทศไทย” เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

นายดนัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเป็นการค้นหาสุดยอดหนังที่โดนใจคนดูทาง โครงการประกวดสื่อหนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก” จะมีการประกาศผลรางวัลกันในวันที่ 4 กันยายน โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตรพร้อม เงินสด 20,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชน รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 10,000 บาท

คลอดแล้ว หนังสั้น “10 เรื่องเล่า จากผืนป่าตะวันตก”

“และผลงานทั้งหมดทาง สสส. จะนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อรณรงค์ให้สังคมหันมารักษ์ หวงแหน สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้และสร้างสำนึกในเรื่องต่าง ๆ มีมุมมองของเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งในปีถัดไปหากเยาวชนคนใดสนใจ และอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมร่วมกับ สสส. สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.pings.in.th หรือที่ www.facebook.com/sponsorship.th ได้” ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าว

 

ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code