คลอดคัมภีร์ผู้สูงอายุเครื่องมือตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอัมพาต

 

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้จัดทำคัมภีร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดความเสี่ยงโรคอัมพาต นับเป็นนวัตกรรมอย่างง่ายครั้งแรกของโลก

นางพรรณสิริ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยง 7 ประการที่สามารถตรวจได้จากคัมภีร์นี้ คือ1.ความดันโลหิตสูง 2.ระดับคอเลสเตอรอล3.เป็นโรคเบาหวาน 4.ญาติสายตรงเป็นอัมพาต 5.สูบบุหรี่ 6.น้ำหนักตัวเกิน และ7.การออกกำลังกาย โดยจะใช้สีเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง อาทิ สีแดง คือ เสี่ยงสูงต้องแก้ไข สีเหลือง คือ มีความเสี่ยงบ้างและสีเขียว คือ ความเสี่ยงต่ำ

นางพรรณสิริ กล่าวว่า สธ.จะผลิตและแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 9,750 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันโรค

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2552 ระบุว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมี 7.2 ล้านคน คิดเป็น 10.7% ของประชากรทั้งหมด ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตถึง 32% เบาหวาน 13% โรคหัวใจ7% มีผู้เสียชีวิตจากโรคอัมพาตปีละ 1.3 หมื่นคน เฉลี่ยวันละ 37 คน หรือประมาณ3 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง

นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้สมองไม่สามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ได้โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมาอย่างยาวนาน อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

นพ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุอยู่ในวัยที่อวัยวะเสื่อมถอย จึงมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังมากกว่าวัยอื่น คัมภีร์ผู้สูงอายุจึงเป็นเครื่องมือป้องกันโรคที่สำคัญ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code