‘คร.’ขยาย’ซีแอล’ยารักษาเอดส์แล้ว

‘คร.’ขยาย’ซีแอล’ยารักษาเอดส์แล้ว 

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่กรมควบคุมโรค (คร.) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 100 คน เดินทางมาทวงถามเรื่องการขยายการประกาศการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร หรือซีแอล กรณียาต้านไวรัสเอชไอวี 2 ชนิด คือ

 

1. ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรพื้นฐานยาเอฟฟาไวเรนซ์ และ

 

2. ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสม โลพินาเวียร์กับริโทนาเวียร์

 

โดย นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดี คร. ได้ออกมาพบเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ด้วยตนเอง พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ คร.ได้ลงนามขยายประกาศซีแอลแล้ว โดยมีสิทธิคงเดิมทุกประการ ซึ่งจะครอบคลุมหลักประกันทั้งหมด คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการและประกันสังคมเพียงแต่ขยายระยะเวลาให้ครอบคลุมจนกว่าจะหมดสิทธิบัตรเท่านั้น โดยยาเอฟฟาไวเรนซ์จะหมดอายุซีแอลวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขณะที่สิทธิบัตรยาจะหมดวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ส่วนยาโลพินาเวียร์กับริโทนาเวียร์สิ้นสุดซีแอลวันที่ 31 มกราคม 2555 แต่สิทธิบัตรหมดอายุปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 24-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code