‘ครูเมืองลุง’ พัฒนาสื่อสร้างสุข

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'ครูเมืองลุง' พัฒนาสื่อสร้างสุข thaihealth


'ครูเมืองลุง' พัฒนาสื่อสร้างสุข ช่วยเด็กพัฒนาเรียนรู้-อ่านเขียน


จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยยังพบว่า จากเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้แทบทุกระดับชั้น "คณะครูจึงร่วมกันโดยมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน" โดยดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสาหรับเด็กด้อยโอกาส "การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการเรียนรู้" "ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


นายประสิทธิ์ รอดดำ ผอ.โรงเรียนวัดวิหารเบิก ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนให้สำเร็จได้นั้นจะต้องแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของนักเรียนก่อน เช่น จัดอาหารเช้าและกลางวันให้เด็ก


เมื่อแก้ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้แล้ว ทางโรงเรียนจึงได้มุ่งแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในลำดับต่อมา โดยมี ครูสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย) ซึ่งได้สร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับใช้กับนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างได้ผล จึงขยายการใช้สื่อมายังนักเรียนปกติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปรากฏว่าช่วยให้เด็กปกติเรียนรู้ภาษาไทยได้รวดเร็ว บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ทั้งให้เด็กคิดเกมเอาคำศัพท์มาลงที่เกม การเลือกบทความเกี่ยวกับสุขภาวะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมาให้เด็กอ่าน


"เด็กจะได้ทั้งความสุขและพัฒนาการเรียนรู้"

Shares:
QR Code :
QR Code