ครูสวนกุหลาบนนท์คว้ารางวัลครูเจ้าฟ้า

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ครูสวนกุหลาบนนท์คว้ารางวัลครูเจ้าฟ้า thaihealth


เปิดตัว "จิรัฏฐ์" ครู รร.สวนกุหลาบนนท์ คว้าครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีนี้ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาที่ตัวเด็ก ให้ความสำคัญเด็กอ่อน-เกเร ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ด้าน "หมอธี" ชี้รัฐธรรมนูญปี 60 ให้ความสำคัญการปฏิรูปการศึกษา พร้อมเร่งสร้างครูดี-เก่ง หวังพัฒนาคุณภาพประเทศ


ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ซึ่งมีครู นักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตเข้าร่วม ภายในงานมีการเปิดตัว "ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย" โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครู จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา โดยได้พระราชทานรางวัลแก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน รวม 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต สำหรับประเทศไทย ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 คือนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 11 ตุลาคม 2560


โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ถือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สะท้อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นเวทีที่ครูจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ จากงานวิจัยของหลายๆ ประเทศมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การศึกษาจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีครูที่ดี ต้องมีการปฏิรูปครู และถือเป็นความโชคดีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เพิ่งประกาศใช้นั้น ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ โดยกำหนดเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา รวมไปถึงกำหนดให้มีการอบรมและพัฒนาครูด้วย ซึ่ง ศธ.จะต้องขับเคลื่อนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแน่นอน อย่างไรก็ตาม ศธ.ให้ความสำคัญกับครูมาโดยตลอด มีการวางแผนในการคัดเลือก ผลิต ตลอดจนการพัฒนาครูทั้งระบบและจะทำให้เร็วที่สุด เนื่องจากในอีก 7 ปีข้างหน้ามีครูต้องเกษียณกว่า 270,000 คน ซึ่งถือเป็น 2 ใน 3 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องสูญเสียไป เพราะครูที่ดีและเก่งจะช่วยสร้างเด็กให้เป็นคนดีและเก่ง เด็กที่ดีและเก่งจะกลายเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งพลเมืองที่ดีจะพัฒนาคุณภาพประเทศ


ด้าน นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2560 กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ตนที่ตั้งใจทุ่มเทในฐานครูผู้สอน สำหรับหลักในการสอนของตนจะศึกษาตัวเด็ก มองถึงความแตกต่าง ดูว่ามีความรู้ความสามารถด้านใดและอ่อนด้านใด เพื่อจะพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล แต่จะให้ความสำคัญกับเด็กอ่อนและเด็กเกเร เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่จุดอ่อน หากพวกเขาได้ทำสิ่งที่ชอบก็จะพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้ และด้วยเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยี และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งเรียนรู้อย่างเท่าทันและใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code