ครูนักปฏิบัติการ สร้างเสริมสุขภาวะ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยพีอาร์


ครูนักปฏิบัติการ สร้างเสริมสุขภาวะ  thaihealth


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ร่วมมือกับสำนักการศึกษา กทม. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูนักปฏิบัติการ สร้างเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 1" ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนด้านสุขภาวะ       


จบลงไปแล้วด้วยเสียงตอบรับและรอยยิ้มของครูผู้เข้าร่วมอบรม "ครูนักปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 1" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคุณครู 109 โรงเรียนจาก 19 เขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยครูนักปฏิบัติการ สร้างเสริมสุขภาวะ  thaihealthการอบรมครั้งนี้ได้พาคุณครูมาทำความรู้จักกับศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมทั้งชมการสาธิตกิจกรรม Active Play กิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการในการเล่นรูปแบบใหม่ และพัฒนาสติปัญญาอย่างสมวัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Walk Rally พาชมกระบวนการทำกิจกรรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ตามลำดับชั้น และสื่อการเรียนรู้ของ สสส. ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ Sex วัยรุ่นเลือกได้, Active Play, ผจญภัยแดนไร้พุง และนิทรรศการรู้ทันควัน ที่มอบความรู้และการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสุขภาวะ


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของคุณครูที่เข้าร่วมนั้นมีความเข้าใจในด้านสุขภาวะมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วกลับมาพบกับการอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ที่จะถึงนี้

Shares:
QR Code :
QR Code