ครัวไทยจมหนี้ 70% มุ่งหาเงินเมินเลี้ยงลูก

รันทดครอบครัวไทย70% หนี้ท่วม เสี่ยงบ้านแตก มัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูก

หนี้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับนักวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัยสถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทยตั้งแต่ปี 2552-2554 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ครอบครัวทั่วทุกภาค พบว่าในปี 2554 ครอบครัวไทยมีหนี้สิน 70% และ 8% เป็นมีหนี้เสีย ไม่สามารถชดใช้ได้

“หากประเทศไทยมี 15 ล้านครอบครัว ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินกว่า 10.5 ล้านครัวเรือน และอีก 1.2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถชดใช้หนี้ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การบังคับให้คนไทยต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเพียงพอ ทิ้งภาระการดูแลเด็กให้กับผู้อื่นแทนเช่น ผู้สูงอายุ โรงเรียนชุมชน และสื่อต่างๆ”พญ.พรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สถานการณ์ครอบครัวไทยกำลังเผชิญการท้าทายอย่างสูง ทั้งความผันผวนทางธรรมชาติแวดล้อม การผันผวนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยที่มีแนวโน้มกลายเป็นครอบครัวเปราะบางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ครอบครัวไทยยังไม่สามารถต้านกระแสความรุนแรงของพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสพของมึนเมา การพนัน และการนอกใจคู่สมรส เป็นต้น โดยมุ่งสนใจแต่เรื่องการหารายได้และการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code