ครม.ตั้ง “ประภาภัทร” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

แทนนายอาศิส พิทักษ์คุมพล


 

ครม.ตั้ง “ประภาภัทร” เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงใน สธ.รวม 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นพ.สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัด สธ. และ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัด สธ.

 

          นพ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.เสาวณี มุสิแดง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้นายสุธี เธียรกัลยา รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน และแต่งตั้ง นายสรวิศ ขุมจันทร์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และให้ รศ.ประภาภัทร นิยม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) แทนนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ที่ลาออกไปเป็นจุฬาราชมนตรี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

Update : 22-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code