คพ.เผยค่าฝุ่นละอองภาคเหนือส่วนใหญ่ลดลง

ที่มา: MGR Online


คพ.เผยค่าฝุ่นละอองภาคเหนือส่วนใหญ่ลดลง  thaihealth


กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน


คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก – ดี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้า 12 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก) และพื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 13 – 29 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)


ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code