คนไทยตื่นตัวสุขภาพ ร่วมงานวันสังคมสุขใจ

คนไทยตื่นตัวสุขภาพ แห่ร่วมงาน วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 นับหมื่นคน ด้านภาครัฐย้ำสนับสนุน ตลาดสุขใจ เป็นศูนย์กระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์


คนไทยตื่นตัวสุขภาพ ร่วมงานวันสังคมสุขใจ  thaihealthคนไทยตื่นตัวสุขภาพ ร่วมงานวันสังคมสุขใจ  thaihealth


งานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่สวนสามพราน จ. นครปฐม ภายใต้แนวคิด เชื่อมโยงสังคมเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ย้ำชัดสนับสนุนการต่อยอดให้ตลาดสุขใจ เป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ห้องเรียนธรรมชาติ สอนวิธี เพาะ วิธีปลูก วิธีทำปุ๋ยธรรมชาติ โดนใจคนกรุงเป็นพิเศษ ส่วนเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์คึกคักระดมผลผลิต ทั้งข้าว พืชผัก ผลไม้ เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มาให้ผู้บริโภคได้ ชม ช็อป ชิม แชร์ กันอย่างจุใจ


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานเปิดงานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลอยากเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการสามพรานโมเดล ที่ทางมูลนิธิสังคมสุขใจ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ถือเป็น ตัวอย่างของการเชื่อมโยงสังคมเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเอกชน บนพื้นฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม fair trade นำไปสู่การจัดงานวันสังคมสุขใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


"ถือได้ว่าโครงการสามพรานโมเดลนี้เดินมาถูกทาง ซึ่งการคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และความสำเร็จของทุกส่วน ที่เรียกว่า win-win-win จะทำให้โครงการมีความยั่งยืน เพราะทุกภาคีที่มาร่วมไม่เพียงจะได้งานของตน แต่ยังได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าในเวลาเดียวกัน ถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของการเชื่อมสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ อันจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ"


ด้าน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ สามพรานโมเดล มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดพร้อมยินดีสนับสนุน การพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ออกไปในวงกว้างมากขึ้น สำหรับงานวันสังคมสุขใจที่จัดขึ้น นับเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน และความตื่นตัวด้านสุขภาพของทุกคน


ส่วน นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานวันสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า งานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการท่องเที่ยวแห่งคนไทยตื่นตัวสุขภาพ ร่วมงานวันสังคมสุขใจ  thaihealthประเทศไทย (ททท.)


มหกรรมวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 นี้ นับว่ามีความครบวงจร ซึ่งเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย ทั่วประเทศ เกือบ 100 แห่ง ร่วมนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสาร สดจากไร่ ตัดใหม่จากสวน มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค ได้ "ชม ช็อป ชิม แชร์" กันอย่างจุใจ ในราคาย่อมเยา รวมถึงมีผลผลิตอินทรีย์ฝีมือหนูปลูกเอง ของนักเรียนอีก10 โรงเรียน มาร่วมจำหน่าย


ในงานนี้ยังเป็นโอกาสของผู้ผลิตที่จะได้พบลูกค้า รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ ผ่านฐานปฏิบัติการคลินิกเกษตรอินทรีย์ และผ่านประสบการณ์ของเกษตรกร ในโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งแต่ละคนมีความศรัทธา ความตั้งใจ และความรู้ มาร่วมแบ่งปันกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีมุมเวิร์คช็อป DIYสอนให้คนในเมือง และคนรุ่นใหม่ ปลูกพืชผักอย่างง่ายด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การเพาะต้นอ่อนให้แข็งแรง การทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ การทำสมุนไพรไล่แมลง เป็นต้น


ตลอด 3 วัน ของงานมีเจ้าของธุรกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรตัวจริงที่ผ่านประสบการณ์และประสบความสำเร็จทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาร่วมวงเสวนาแชร์ประสบการณ์ชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เช่น คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มกรีนเน็ท คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผู้ผลิตนมวัวออแกนิกส์ รายเดียวในประเทศไทย คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ฉายา เจ้าชายผัก เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง และพ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ เหล่านี้เป็นต้น


นายอรุษ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานสังคมสุขใจปีนี้ เราได้เห็นพลังจากหลายภาคส่วน มาร่วมขับเคลื่อน ซึ่งตลอด 5 ปี ของการดำเนินโครงการฯ เกษตรกรและเราได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย ที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอินทรีย์ให้ใกล้กันมากขึ้น ไม่ว่าเป็นแนวคิด Farm to Firm และ Farm to Functions เพื่อการเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตข้าวกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ MICE (Meeting Incentive Travel Convention Exhibitions) และเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับเกษตรกรในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ด้วยการสนับสนุนของหลายภาคส่วน ทั้งจังหวัดนครปฐม กรมการค้าภายใน เครือข่ายเกษตรกร ฯลฯ เราจะมีการขยายต่อยอดตลาดสุขใจ ที่ปกติเกษตรกรนำผลผลิตอินทรีย์มาจำหน่ายเองทุกเสาร์ อาทิตย์ ให้เป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตคนไทยตื่นตัวสุขภาพ ร่วมงานวันสังคมสุขใจ  thaihealthอินทรีย์เปิดจำหน่ายทุกวัน และสามารถดูข้อมูลผลผลิตทางออนไลน์ได้ด้วย


"สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้บริโภคทั้งคนกรุง คนนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานนับหมื่นคน เป็นสัญณาณบ่งชี้ว่า คนไทยตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้นๆ ผมภูมิใจและดีใจ ที่ได้เห็นโครงการสามพรานโมเดล และงานวันสังคมสุขใจ เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ซึ่งเราจะยังคงมุ่งมั่น สานการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาโซ่อุปทานอินทรีย์ สู่ความยั่งยืนต่อไป " นายอรุษ กล่าว


สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมโยง ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม หรือทำกิจกรรมร่วมกับโครงการสามพรานโมเดล สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์ 081-668-2165 คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด 081-854-0880 หรือ คลิ๊กดูข้อมูลได้ที่ www.sampranmodel.com หรือ Facebook/Sampranmodel


 


 


 


ที่มา: เว็บไซต์ www.thaipr.net

Shares:
QR Code :
QR Code