คนไทยติด ‘ทีวี-เฟซบุ๊ก’ 9ชม.ต่อวัน เมินสื่อพื้นบ้าน

วธ.ระบุคนไทยดูทีวี เข้าเฟซบุ๊ก 9 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลสื่อพื้นบ้านเลือนหายไปจากสังคมไทย เตรียมชงแผนแม่บทสร้างสื่อดีต่อรัฐบาลใหม่หวังเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า ได้มีการนำข้อเสนอร่างแผนแม่บทสื่อปลอดภัยและสร้างส รรค์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของสื่อบุคคล สื่อเก่าสื่อใหม่ สื่อชุมชนและสื่อสาธารณะเพื่อนำมากำหนดกรอบการดำเนินการสถานการณ์สื่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์5ชั่วโมง/วัน อีก 4 ชั่วโมงใช้กับการเข้าถึงสื่อใหม่ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีคนใช้บริการมากถึง 10ล้านคนเท่ากับคนไทยใช้เวลาว่างกับสื่อเหล่านี้ถึง 9 ชั่วโมง การใช้เวลาหมดไปกับสื่อเหล่านี้ นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้สื่อพื้นบ้านเริ่มสูญหายไปจากสังคมไทย

ดังนั้น การจัดทำร่างแผนแม่บทสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับนี้ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสื่อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เท่าทันสื่อมาก

“อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลิตสื่อที่มีสาระควบคู่กับบันเทิง ให้มีความสนุกตื่นเต้น ไม่อันตรายที่เน้นย้ำเพราะรู้สึกห่วงเด็กเยาวชน เนื่องจากสื่อที่มีอยู่ในขณะนี้ล้วนเนื้อหารุนแรง” ปลัด วธ.กล่าว

นายสมชายกล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมเห็นว่าร่างแผนดังกล่าวจะต้องกำหนดแนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลับไปกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน จากนั้นจะมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนก่อนสรุป เป็นร่างแผนแม่บทสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเสนอต่อให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาประมาณเดือน ส.ค.-ก.ย. ถ้าหากผ่านการพิจารณา คาดว่าน่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนตุลาคมนี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code