คนไทยตายจากโรคที่มีวัคซีนมากกว่า ตปท.10 เท่า

กรมควบคุมโรค เผย คนไทยเสี่ยงตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนสูงกว่าประเทศอื่น 10 เท่า ขณะที่ยังมีเด็กมากกว่า 25% ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เชื่อ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน จะสามารถทำให้คนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น

คนไทยตายจากโรคที่มีวัคซีนมากกว่าตปท.10เท่า

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ว่ามูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีน ระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาควิชาชีพ และนักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การสร้างพลังขับเคลื่อนภาคประชาคม และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องวัคซีน โดยกิจกรรมแรกที่จะรณรงค์ คือ กิจกรรม “คุณค่าของวัคซีนเพื่อประชาชน..วัคซีนเสริมรัก สร้างรอยยิ้ม” ขึ้นในวันที่ 19ก.ย. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 life style hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งจะเปิดบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมบริการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในแต่ละปี มีเด็กกว่า 4ล้านรายทั่วโลก ที่ต้องเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยความเสี่ยงมีมากกว่า 10เท่าในประเทศกำลังพัฒนา เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเด็กมากกว่าร้อยละ 25ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย แม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนจำนวนมากที่อยู่ในรายการบัญชีวัคซีนพื้นฐาน แต่ยังมีวัคซีนอีกจำนวนหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน แต่ยังไม่อยู่ในระบบ ซึ่งเชื่อว่ามูลนิธิดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เพื่อผลักดันการใช้วัคซีนชนิดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับวัคซีนที่ยังไม่เข้าสู่ในรายการบัญชีวัคซีนพื้นฐาน เบื้องต้นมีจำนวน 10รายการ ประกอบด้วย 1. ไอกรนชนิดใหม่ (acellura pertussis) ตับอักเสบชินด เอ (hepatitis a) โรคฮิบ (hib) เกิดการติดเชื้อในสมอง มะเร็งปากมดลูก(human papillomavirus) โปลิโอชนิดใหม่(infectivated polioyelitis) โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) ไข้สมองอักเสบเจอี (live attenuted japanese encephalitis ) เชื้อนิวโมค็อกคัส โรคปอดบวม (pneumococcal conjugate) อุจาระร่วงในเด็ก (rotavirus) อีสุกอีใส (varicella )

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code