คนเร่ร่อนในกรุงเพิ่มสูงขึ้น

คนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่งสูงกว่า 3,360 คน เขตพระนครมากสุด เหตุเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ทำให้คนว่างงานกลายเป็นคนเร่ร่อน


คนเร่ร่อนในกรุงพุ่งกว่า 3 พันคน thaihealth

แฟ้มภาพ


มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิผู้ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือ คนเร่ร่อน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวเลขของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นโดยในปี 2557 มีอยู่ทั้งหมด 3,249 คน เพิ่มจากปี 2556 ที่มีอยู่ 3,140 คน โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของคนเร่ร่อนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรที่ประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์


ในขณะนี้จำนวนคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนคนเร่รอนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯประมาณ 3,360 คน เป็นเพศชายประมาณ 2,214 คน และเป็นเพศหญิง 1,246 คน ซึ่งคนเร่ร่อนเพศหญิงกลุ่มใหญ่ที่สุดจะเป็นผู้ให้บริการทางเพศอยู่ในพื้นที่เขตพระนครเป็นส่วนใหญ่ สำหรับพื้นที่เขตที่พบคนเร่ร่อนมากที่สุด ก็คือ 1.เขตพระนคร 17% 2.เขตบางซื่อ 9% และ 3.เขตจตุจักร 7% นอกกลุ่มคนเร่ร่อนที่เป็นประชากรสัญชาติไทยแล้ว การสำรวจยังพบคนเร่ร่อนที่เป็นพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ชาวกัมพูชา และเมียนมาร์ อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวนคนเร่ร่อนยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรโดยนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาจะพบคนเร่ร่อนถึง 60,352 คน จากประชากรราว 8 ล้านคน หรือ ประมาณ ร้อยละ 0.7 ของประชากร แต่สำหรับกรุงเทพฯยังพบคนเร่ร่อนเพียง 3,360 คน จากประชากรราว 6 ล้านคน หรือเพียง ร้อยละ 0.05 


ทั้งนี้ มูลนิธิอิสรชน คาดว่าจำนวนคนเร่ร่อนจะเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 5-10% ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว ทำให้คนเกิดปัญหาว่างงานจนต้องกลายมาเป็นครเร่ร่อนมากยิ่งขึ้น มีการปล่อยตัวนักโทษสู่สังคมมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มีการวางแผนการรองรับบุคคลดังกล่าวในการประกอบอาชีพทำมาหากินต่างๆ ทำให้บุคคลบางส่วนต้องกลายมาเป็นคนเร่ร่อน


ด้าน นายอรรถพรสุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม). กล่าวว่าการดูแลแก้ปัญหาคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯนั้นกทม.ได้วางแนวทางดูแลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดบ้านอิ่มใจให้เป็นที่พักพิงของคนเร่ร่อน ปัจจุบันมีคนเร่ร่อนเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละ 100 คน ซึ่ง กทม.ได้จัดการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และประสานผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานเข้ามาคัดกรอง เพื่อจ้างงานต่อไปด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดทีมแพทย์ตรวจคัดกรองโรค หากพบว่ามีอาการป่วยก็ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ถือว่าตลอดระยะเวลาดำเนินการ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเอ็นจีโอในการเชิญชวนคนเร่ร่อนในพื้นที่ต่างๆ เข้ามาพักอาศัยที่บ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในคืนวันจันทร์ที่คนเร่ร่อนมักมารวมตัวกันที่ลานคนเมืองเนื่องจากจะมีประชาชนบางกลุ่มมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของทั้งของกินของใช้ให้ ซึ่งการเชิญชวนมาเข้าพักกับกทม.นั้น ถือว่าได้รับการตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง.


 


 


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code