คนอ้วนเสี่ยงมะเร็ง

เร่งปฏิรูปอาหารทั้งระบบ

        

          นักโภชนาการ เผย สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางอาหารของไทย กินไม่ถูกเสี่ยงภัย อ้วนมากเสี่ยงมะเร็ง เร่งให้ความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ผอ.นสธ.ชี้ คนไทยนำเข้าอาหารปีละกว่า 1.5 แสนล้าน แต่กลับดูแลความปลอดภัยไม่ได้เท่ามาตรฐานส่งออก เร่งปฏิรูปอาหารทั้งระบบ

 

คนอ้วนเสี่ยงมะเร็ง

 

 

          รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  สถานการณ์เรื่องอาหารของไทยขณะนี้มีอยู่ 2 ด้านคือ สารพิษที่เจือปนอยู่ในอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ปัญหาสารพิษที่เจือปนในอาหารพบบ่อยมาก แต่สามารถแก้ไขได้ เพราะทราบดีว่าอาหารบางอย่างก็อาจเกิดผลเสียได้ เช่น อาหารปิ้ง ย่าง ทอด ดังนั้นควรปรับการรับประทานให้สมดุล เช่น การทานข้าวที่มีสีกับเนื้อสัตว์  หรือผักผลไม้อย่างเหมาะสม หลักการง่ายที่สุดคือ ใน 1 มื้อต้องหลากหลาย และหลากสี อาหารที่สมดุลกันก็จะทำหน้าที่ล้างพิษในตัวเอง สำหรับเรื่องคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาโภชนาการเกินมากกว่า ดูได้จากจำนวนประชากรที่น้ำหนักเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

           มีงานวิจัยพบว่า คนอ้วนจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้มากกว่าคนน้ำหนักปกติ และยังพบว่า การขาดสารอาหารบางชนิดก็ทำให้เกิดโรคได้ เช่น การขาดใยอาหาร ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่วนการขาดวิตามิน และเกลือแร่บางชนิด ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เพราะทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์ แบ่งตัวได้ไม่ดี ความสมดุลและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองได้รศ.ดร.แก้ว กล่าว

 

          ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยนำเข้าอาหารปีละกว่า 1.5 แสนล้านบาท แต่มาตรการป้องกันอันตรายและควบคุมมาตรฐานจากอาหารนำเข้า กลับไม่เข้มงวดเท่าการส่งออกอาหารให้ชาวต่างชาติ คนไทยจึงได้รับการดูแลความปลอดภัยทางอาหารน้อยมาก ดังนั้น ควรมีการปฏิรูประบบอาหารของประเทศไทย ด้วยการเพิ่มศักยภาพ แก้ปัญหาเชิงระบบ เชิงคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาซ้ำซากขึ้นเนื่องจากเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพไม่เพียงพอ จำนวนสารพิษหรืออันตรายมีมากกว่าชุดทดสอบที่ใช้อยู่ ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ต.ค.นี้   นสธ. ร่วมกับ สสส. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดประชุม ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบอาหารปลอดภัยที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เพื่อระดมความเห็นจากนักวิชาการ นักโภชนาการ และกระทรวงสาธารณสุข หาทางออกของปัญหาร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

 

Update : 05-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code