‘คนหัวใจเพชร’ แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


'คนหัวใจเพชร' แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย thaihealth


แฟ้มภาพ


กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2546 ย้อนไปที่เมื่อเปิดตัวโครงการเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี เป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ.นนทบุรี และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น


เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม "สืบสานพระราชปณิธาน..ทำดีถวายพ่อ คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร" พร้อมเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านัก รณรงค์) ณ อาคาร 100 ปี วัดชลประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช


พร้อมกันนี้ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา สร้างกำลังใจ ให้แนวคิด วิธีปฏิบัติ สำหรับ นักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร


'คนหัวใจเพชร' แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย thaihealth


นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการสสส.ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการงดดื่มสุราก็ถือเป็นมหากุศล จากการปฏิบัติบูชา นับว่าเป็นบุญกุศลสูงสุด ทั้งนี้ รัฐบาลมีความ มุ่งหวังให้คนไทยได้งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งผลไปถึงการดูแลสุขภาพ การลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่น ๆ จากการขาดสติ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม และช่วยเติมความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย หากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน การใช้ชีวิตแล้ว จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ตัวเองส่วนรวมและร่วม พัฒนาสังคมประเทศได้เป็นอย่างมาก"


'คนหัวใจเพชร' แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย thaihealth


ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 15 แล้ว ตั้งแต่มีเพียงร้อยละ 40 ของผู้ดื่มสุราที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 70-80 ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้


ผลการประเมินพบว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งที่หยุดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษา 3 เดือนและยังพบว่าจากผลของการงดดื่ม ร้อยละ 81.2 ระบุประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 80.5 ระบุสุขภาพร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีร้อยละ 50.2 ระบุสุขภาพจิตใจดี ขึ้น และร้อยละ 31.1 ระบุลดปัญหาในครอบครัวมีความสุขในครอบครัวมาก ขึ้น และการประหยัดเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 1,692 บาท และมีค่าประมาณการ จำนวนเงินโดยรวมที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 13,459,836,480 บาท


เมื่อสอบถามถึงแนวโน้มของการดื่มหลังออกพรรษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหลังจากออกพรรษา ร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะงดลดให้น้อยลง โดยมีร้อยละ 13.0 ตั้งใจจะเลิกไปเลย ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่ม (เฉลี่ยภายใน 10 วัน)


"พบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้าเข้าพรรษา ทางสสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้า โดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกันและ ไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม แนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป" รองผู้จัดการ สสส.กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code