คนสูบบุหรี่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดน้อยกว่าคนไม่สูบ

คนสูบบุหรี่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดน้อยกว่าคนไม่สูบ

Shares:
QR Code :
QR Code