คนพิการรักษ์ต้นไม้

คนพิการรักษ์ต้นไม้

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ที่ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานคนพิการรักษ์ต้นไม้ พลังคนพิการ สร้างสังคมยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=320844

Shares:
QR Code :
QR Code