‘คนพร้อม-รถพร้อม-ระวังจุดเสี่ยง’ลดอุบัตเหตุปีใหม่

สคอ.เดิน หน้ารณรงค์ “คนพร้อม รถพร้อม ระวังจุดเสี่ยง” กระตุ้นเตือนลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ชี้สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2556 เพิ่มขึ้น 2.68% จาก 3,093 ครั้ง เป็น 3,176 ครั้ง มอเตอร์ไซค์ยังครองแชมป์สูงสุด ส่วนปี 2557 หวังลดตัวเลขความสูญเสีย

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการที่เข้มข้น เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2557 ซึ่งหัวข้อหลักของการรณรงค์ คือ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ที่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงเวลา 24.00 น. ของ วันที่ 2 มกราคม 2557

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าช่วงปีใหม่ 2556 จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68 จาก 3,093 ครั้ง เป็น 3,176 ครั้ง ส่วนการบาดเจ็บรุนแรงลดลง 1.63% มีอันตรายลดลง จากจำนวน 3,375 คน เป็น 3,329 คน และยังพบว่า 2 ใน 3 หรือ 68.47% ของผู้เสียชีวิต เป็นการตาย ณ ที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ 82.25% โดยมีสาเหตุจากดื่มแล้วขับเป็นอันดับหนึ่ง 38.73% ขับรถเร็วเกินกำหนดเป็นอันดับสอง 22.58% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเวลากลางคืน โดยเฉพาะเวลา 16.00-20.00 น. ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ระหว่างช่วงวัยแรงงาน 54.82%

ส่วนวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นช่วงวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 78 ราย อาจจะมีสาเหตุสำคัญคือ วันที่ 1 มกราคมเป็นวันที่มีการฉลองต่อเนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม และทุกคนต้องเร่งรีบเดินทางกลับให้ทันวันเปิดทำงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 บวกกับมีความอ่อนล้าและง่วง ทำให้หลับใน ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากในวันดังกล่าว

นายพรหมมินทร์กล่าวต่อไปว่า การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการจราจรติดขัดและปริมาณรถบนถนนมากกว่าเวลาปกติ ผู้เดินทางต้องระวังจุดเสี่ยง จุดอันตรายเป็นพิเศษ และให้ความสำคัญกับเรื่องรถ คน และถนน เพราะหากสามารถควบคุมและดูแลได้ก็จะทำให้จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง เรื่องรถควรให้ความสำคัญตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทาง เรื่องคนควรสำรวจตัวเองว่าพร้อมขับรถเดินทางไกลหรือมีอาการง่วงและได้พักผ่อนเพียงพอหรือไม่และหากการเดินทางมีระยะไกลควรหาคนขับสำรองไว้ด้วย ส่วนเรื่องถนน ควรเตรียมความพร้อมในการศึกษาแผนที่เพื่อให้การเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงเฝ้าระวังอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 2557 ทางสคอ.ได้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-3 มกราคม 2557เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทุกสาขา

ในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ สร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเฝ้าระวังเรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง การละเมิดกฎหมาย และเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่ประสานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสื่อมวลชน กำหนดประเด็นนำเสนอข่าว ข้อสังเกตการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงรุกผลิตและนำเสนอข่าวเชิงรุกผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา

อย่างไรก็ตามในการเดินทางช่วงปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนตั้งสติก่อนสตาร์ต ง่วงไม่ขับ ดื่มไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ช่วยให้ปีใหม่ของทุกคนเป็นปีใหม่ที่ปลอดภัย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 

Shares:
QR Code :
QR Code