คนทำงานเป็นกะก็สุขภาพดีได้

ที่มา : หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์


คนทำงานเป็นกะก็สุขภาพดีได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


การทำงานเป็นกะส่งผลกับแต่ละคนต่างกัน  บางคนปรับตัวได้ดี  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคล  ความรับผิดชอบ  สมรรถภาพทางกาย  และขีดความสามารถในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของงาน คนทำงานเป็นกะ  ควรหาเวลานอนที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับตารางเวลา  จะดีที่สุดถ้าไม่ทำงานเป็นกะในเวลากลางคืนและแต่ละกะไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง


ทำงานเป็นกะแต่อยากสุขภาพดีควรทำอย่างไร


1.ขณะปฏิบัติงานในกะ ในที่ทำงานควรมีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ร่างกายปรับตัว  รับประทานอาหารให้เพียงพอในระหว่างวัน  ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจำนวนมากเมื่อใกล้เวลานอน  พักตามเวลาพักปกติในระหว่างการทำงาน


2.การนอนหลับ หากมีปัญหาเรื่องการนอนหลับในระหว่างวัน ควรทำอะไรที่สงบๆ ก่อนที่จะไปนอน  ไม่ออกกำลังกายแบบหักโหม  ก่อนที่จะเข้านอน รักษาห้องนอนให้เย็นสบายเพื่อช่วยในการนอนหลับ  ใช้ผ้าม่านทึบ หรือ มู่ลี่ เพื่อทำให้ ห้องนอนมืด ปิดเสียงโทรศัพท์


3.รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ