คณะ INHPF ศึกษาพื้นที่สุขภาวะ Healthy Space ชู กทม. ต้นแบบพื้นที่เอื้อกิจกรรมทางกาย

INHPFสวนเบญจกิติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (the International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานในพื้นที่สร้างเสริมวิถีสุขภาวะคนเมือง “Healthy Space” สวนเบญจกิติ พื้นที่สุขภาวะ สร้างกิจกรรมทางกาย และใช้ประโยชน์ของคนเมือง รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ สสส. พัฒนาโครงการ Healthy city เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี มีพื้นฐานคือทำให้พื้นที่สาธารณะต่างๆ ของกทม. เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม จากแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่สสส. สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง เช่น การเดินมาทำงาน ออกกำลังกายหลังเลิกงาน รวมถึงสถานที่พักผ่อน ที่สำคัญต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทำให้คนรู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะในกทม. เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สวนป่าเบญจกิติ ขณะนี้ปลูกต้นไม้ได้ 6 แสนต้น จากที่ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านต้น มีความร่มรื่น และเป็นแลนด์มาร์กจุดพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350479

Shares:
QR Code :
QR Code