คณะเวียดนามศึกษาดูงาน สสส.ในเวทีโลก

featured

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพสุข(สสส.)ได้ต้อนรับคณะดูงานจากกระทรวงการคลัง (Dept. of Tax Policy), สภาแห่งชาติลาว (Dept. of Finance and Budget), กระทรวงยุติธรรม (Dept. of Criminal and Economic Law), Ministry of Health (Steering Committee on Smoking and Health), HealthBridge Foundation of Canada, Vietnam office, WHOโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารกองทุนเพื่อการควบคุมบุหรี่ (The Tobacco Fund) ที่ได้ผ่านสภาไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ