คณะศึกษาดูงานจากผู้นำด้านสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

featured

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากผู้นำด้านสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code