ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

คณะกรรมการกองทุนฯ

News Update

คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

แผนหลัก

แผนการดำเนินงาน

คู่มือคณะกรรมการกองทุนฯ

อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
31
1

เวทีแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม

การสัมมนาระดับชาติเนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567

3

กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ”

แถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

แถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ดื่มไม่ขับ 2567”

ประชุมวิชาการ Changing Education with Mindfulness Psychology : เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยจิตวิทยาสติ

4

เวทีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วิทยากร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ

5

กิจกรรมสรุปผลโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยประจำปี 2567 ผ่านกิจกรรม APT Challenge

สรุปผลการดำเนินโครงการ BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม

6
7
8
9

ข้อเสนอ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

10
11

พิธีเปิดงานรณรงค์อุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุถนน

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เวทีเสวนาเรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานอิสระในอนาคต

23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

แผนหลัก

แผนการดำเนิน