“ข้าวไทย” ของดีมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ ๕

กระตุ้นคนไทยกินข้าวป้องกันโรค

 “ข้าวไทย” ของดีมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ ๕

          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จับมือองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 14 แห่ง จัด มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งนี้ ๕ด้วยกิจกรรมแสดงถึงความมหัศจรรย์ของข้าวไทย เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของข้าวมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

          นพ.ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากิจกรรมปีนี้จะเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ข้าวภายใต้แนวคิด ข้าวไทย ชีวิตไทย ชีวิตโลกที่จะสื่อให้สังคมได้เห็นถึงคุณค่าของข้าว ที่ให้คุณประโยชน์นานัปการ สำหรับชีวิตคนไทย และคนทั่วโลก โดยเฉพาะข้าว เป็นสมุนไพร ที่ให้คุณค่าทางอาหาร ยารักษาโรค ที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อีกมากมาย ที่หลายคนยังไม่ทราบ อันจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวมากขึ้น

 

          เหตุที่สาระการจัดงานครั้งนี้ เน้นในเรื่องของ ข้าวเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และรู้จักดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อป้องกันโรค แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้คนไทยบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น เช่นอาหารฟาสต์ฟู้ด ยังผลให้เกิดโรคมากมาย อาทิ โรคอ้วน คอลเลสเตอรอลในเส้นเลือด ในขณะที่ ข้าวเป็นสมุนไพรที่ให้คุณค่าทางอาหารและโภชนาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย โดยเฉพาะ ข้าวกล้องที่มีสารอาหารป้องกันโรคมากมาย เช่น จมูกข้าวกล้อง มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ ใยอาหาร กรดไฟติก (phytic acid) กรดเฟรูลิก (ferulic acid) วิตามินบีและอี และ gaba (กรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก) ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และ ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว การบริโภคข้าวกล้องให้ได้ประโยชน์สูงสุด จะต้องนำข้าวกล้องมาแช่น้ำทำให้งอกเสียก่อน สารอาหารจึงจะปรากฏ โดยเฉพาะ gaba ที่เพิ่มขึ้นจะเป็น กรดแอมิโน ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation ของ กรดกลูตามิก ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคลมชัก และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตด้วย

 

          ส่วนวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และคุณภาพทางวิชาการ ความร่วมมือของเครือข่าย ภาคีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริการของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และกระตุ้นให้คนไทยมีความตื่นตัวที่จะสนใจและพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมากขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมมาต่อยอดด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น อันเป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

 

          สำหรับกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จะนำเสนอถึงความมหัศจรรย์ของข้าว ในมิติต่างๆ คือ ข้าวกับคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ ข้าวกับยารักษาโรค  ข้าวกับวัฒนธรรม โดยนำเสนอเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว อาทิ .พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว พิธีสืบชะตาข้าว และพิธีสู่ขวัญควาย ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และที่น่าสนใจยิ่งจะมีการแจกพันธุ์ข้าว ปทุมเทพฯ พันธุ์ข้าวคัดจากสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 ซอง ภายในงานอีกด้วย

 

          ส่วนที่ 2 นำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพร จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมแพทย์แผนไทย นวัตกรรมสมุนไพรไทย การประกวดสมุนไพรหายาก การประกวดสแน็คไทย ม็อคเทล สวนสมุนไพร ที่แสดงสมุนไพรประเภทต่างๆ เช่นพรรณไม้ยืนต้น พรรณไม้พุ่ม พรรณไม้เล็กที่เป็นสมุนไพร และสวนป่าสมุนไพรวิรีรุกขชาติ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมบันเทิงต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

          การจัดงานครั้งนี้คาดว่าคนไทยจะมีความตื่นตัวในเรื่องแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก มีบทบาทในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะการบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลกับตนเอง และสามารถส่งออกได้ในอนาคต และสิ่งสำคัญคนไทยจะหันมาให้ความสำคัญและบริโภคข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวกล้อง โดยคนไทยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้าว เพื่อนำความรู้นั้นไปสอนลูกหลาน ว่าข้าวเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค เป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้สืบไป  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update : 28-08-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code