ข้อแนะนำ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ที่มา : ลดพุง ลดโรค

แฟ้มภาพ

                    การออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพ ป้องกันการลดลงของมวลกล้ามเนื้อ และช่วยไม่ให้น้ำหนักเพิ่มกลับขึ้นมาอีก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บ ที่อาจเกิดจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำขั้นตอน ดังนี้

1. ควรออกกำลังกายให้พอเหมาะกับอายุ เพศ และสภาพร่างกาย

2. ควรออกกำลังกายให้ถูกเวลา

3. ไม่ควรออกกำลังกายในเวลาที่กำลังป่วย

4. ก่อนและหลังออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกายทุกครั้ง

5. เลือกใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้เหมาะสม

6. ในขณะออกกำลังกาย ควรงดสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา

7. ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ร่างกายได้รับอันตรายได้ง่าย

8. เมื่อมีอาการเตือนที่แสดงว่าเริ่มมันตรายควรหยุดออกกำลังกายทันที

9. ผู้มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป (40 ปี) ควรต้องได้รับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน

10. สำหรับผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป) ควรระมัดระวังมากกว่าคนอายุน้อย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ