ข้อแนะนำ “ทำบัญชีครัวเรือน”

ที่มา : คู่มือครอบครัว โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน


ข้อแนะนำ “ทำบัญชีครัวเรือน” thaihealth


แฟ้มภาพ


ข้อแนะนำ “ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ?”


  • อย่าให้การทำบัญชีครัวเรือนเป็นภาระของใครคนเดียว คนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทำบัญชีครัวเรือน
  • เช่น ทุก ๆ สัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่ชวนลูก ๆ มาร่วมลงบัญชีด้วยกัน ให้เด็ก ๆ ช่วยลงบัญชี คุณพ่อคุณแม่คอยแจกแจงรายการ
  • อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่จะร่วมด้วยช่วยกันหลายคน อีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำบัญชีครัวเรือนคือ การมีกำหนดการแสดงบัญชีครัวเรือนให้คนในบ้านทราบร่วมกัน เช่น ทุกสิ้นเดือน ผู้ที่ทำบัญชีจะมาสรุปให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกัน
  • หรือเพื่อให้มีสีสันมากขึ้น เราอาจเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายในแต่ละด้านของแต่ละเดือน โดยการทำเป็นกราฟก็ได้ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลงของรายรับรายจ่ายในบ้านของเรา
  • หมั่นกระตุ้นเตือนกันและกันอยู่เสมอ และที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่า และมีความสุขที่จะทำบัญชีครัวเรือน เพราะหากรู้สึกเป็นภาระ และไม่มีความสุขที่จะเสียเวลามานั่งทำ โอกาสสำเร็จคงยากมาก


เมื่อเราทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ ไม่ได้แปลว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องรู้ความหมายว่า บัญชีครัวเรือนที่เราทำนั้นบอกอะไรเรา?

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ