ข้อพึงระวัง…ระหว่างข้ามถนน

ที่มา : นิตยสารสร้างสุข จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ

แฟ้มภาพ

                    การข้ามถนนบนทางม้าลาย หากไม่มี สัญลักษณ์ หรือไฟจราจร ควรเพิ่มความระวัง และแม้ว่าจะมีไฟจราจร หรือป้ายสัญลักษณ์จำเป็นต้องมองขวา มองซ้ายตลอดเวลา เพราะอาจจะมีรถแซงขึ้นมาหลังจากรถคันอื่นหยุดให้ข้าม

  1. ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือขณะข้ามถนน และไม่ควรวิ่งข้ามถนน ให้เดินอย่างรวดเร็ว เป็นเส้นตรงและมองในทิศทางที่รถมาอยู่ ตลอดเวลา
  2. อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัว เช่น ออกจากซอยรถที่จอดอยู่ หรือท้าย รถประจำทาง เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้
  3. การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่น มาจากไหนและมีความ ปลอดภัยพอหรือยังจึง ข้ามได้
  4. ถนนที่มีเกาะกลาง ถนนต้องข้ามทีละครึ่ง ถนน โดยข้ามครั้งแรก ไปพักที่เกาะกลางถนน เสียก่อน จึงข้ามในครึ่ง หลังต่อไป
Shares:
QR Code :
QR Code