ข่าวปลอม อย่าแชร์!! วัคซีน Pfizer ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน กรมควบคุมโรค ชี้ วัคซีนได้รับการรับรองจาก WHO ปลอดภัย ลดป่วย-เสียชีวิต

ที่มา: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand
                    ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวัคซีน Pfizer ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ภูมิแพ้ กล้ามเนื้อเอนอักเสบ เยื้อบุกหัวใจอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
                    กรณีการบอกต่อผ่านคลิปโดยระบุว่า วัคซีน Pfizer ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ภูมิแพ้ กล้ามเนื้อเอนอักเสบ เยื้อบุกหัวใจอักเสบนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศไทย เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพในการลดป่วยหนัก หรือเสียชีวิต และยังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
                    ซึ่งไฟเซอร์-ไบออนเทคได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และได้มีการให้วัคซีนดังกล่าวแก่ประชากรมากกว่า 1,500 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลความปลอดภัยที่ดีในประชากรทุกกลุ่มอายุ อีกทั้งวัคซีนดังกล่าวยังช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคโควิด 19 รวมถึงการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้นั้นมีความถูกต้องและอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์
                    ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทร 02-590-3000 และบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
                    บทสรุปของเรื่องนี้คือ: ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศไทย เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพในการลดป่วยหนัก หรือเสียชีวิต และยังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
Shares:
QR Code :
QR Code