ขึ้นทะเบียนยา ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ขึ้นทะเบียนยา HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


"วัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์" ขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว หวัง สปสช.- คร. ใช้เป็นวัคซีนหลักป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่ ไม่ใช่ใช้ประเภท 2 สายพันธุ์ ชี้ อเมริกาเตรียมใช้ 9 สายพันธุ์เดือน พ.ค. นี้ ขณะที่ สปสช. คาด ต่อรองราคาวัคซีนเสร็จช่วง พ.ค. เช่นกัน


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วัคซีนเอชพีวีมีหลายชนิด มีทั้ง 2 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ โดยในสหรัฐอเมริกาจะเลิกใช้วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ โดยเข้าใจว่า พ.ค. หลังจากวัคซีนที่ใช้ 4 สายพันธุ์อยู่ หมดอายุลง จะเปลี่ยนเป็นใช้ 9 สายพันธุ์ ทั่วสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ใช้แบบ 4 สายพันธุ์ ประเทศไทยมีข่าวว่าจะใช้ 4 สายพันธุ์ให้กับเด็กไทย และได้ขึ้นวัคซีน 4 สายพันธุ์ เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ หวังว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ กรมควบคุมโรค คงไม่กลับไปใช้ 2 สายพันธุ์


ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ไวรัสเอชพีวีมีเป็น 100 สายพันธุ์ ในจำนวนนี้พบว่า มี 15 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก มี 4 สายพันธุ์ ที่มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูก และมี 2 สายพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดหูดหงอนไก่ ทั้งนี้ โรคดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ จะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและก้น โดยผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยจะมีโอกาสติดเชื้อได้สูงกว่า ต้องรักษาด้วยการจี้ ซึ่งจี้ออกแล้วก็จะขึ้นใหม่อีก และยังเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงในเด็ก โดยประเทศไทยพบมะเร็งปากมดลูกมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ได้มีการใช้วัคซีนเอชพีวีเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้หญิงในแผนวัคซีนแห่งชาติมาแล้วร่วม 10 ปี และมีบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฉีดให้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย


ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัคซีน HPV ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ชนิด 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 70% ชนิด 4 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16 และ 18 ซึ่งสายพันธุ์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นวัคซีนป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และ ชนิด 9 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16, 18 และที่เพิ่มมาอีก 5 สายพันธุ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากดลูก ดังนั้น วัคซีนชนิดนี้จะสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ถึง 90% และโรคหูดหงอนไก่ได้ด้วย โดย พ.ค. นี้ สหรัฐอเมริกาจะมีการนำวัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ มาใช้แทนชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับประเทศไทยมีการใช้วัคซีนชนิด 2 และ 4 สายพันธุ์มานาน แต่มักใช้ใน รพ.เอกชน และเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูง เพราะราคาค่อนข้างสูง


แต่เป็นโชคดีเพราะขณะนี้วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเตรียมฉีดป้องกันให้แก่เด็กผู้หญิง ป.5 ทุกคน ซึ่งกำลังเข้าสู่วัยสาว เพื่อป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรารอมานานแล้ว อนาคตจะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้น้อยลง แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลานาน แต่คาดว่า จะสามารถค่อยๆ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกได้


ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เรื่องวัคซีนเอชพีวียังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังบอกอะไรไม่ได้มาก ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคาอยู่ แต่ที่สำคัญคือ จะเลือกใช้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด และอยู่ในราคาที่จำกัด น่าจะต่อรองราคาวัคซีนแล้วเสร็จ พร้อมกระจายให้เด็กนักเรียนระดับป.5 ราว 3 – 4 แสนคน ช่วง พ.ค.นี้

Shares:
QR Code :
QR Code