ขับไม่เกิน 90 ประหยัดน้ำมัน แถมช่วยลดโลกร้อน

ชี้ใช้ความเร็วต่ำ สารพิษออกจากเครื่องยนต์น้อย

 

 ขับไม่เกิน 90 ประหยัดน้ำมัน แถมช่วยลดโลกร้อน

          ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการวิจัยการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยมี ผศ.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

          ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ในประเทศไทยแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 13,000 ราย และส่งผลให้มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ถึง 232,855 ล้านบาทต่อปี

 

          โดยจากสถิติอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545-2549 พบว่า มีสาเหตุหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย

 

          ทั้งนี้ ผลวิจัยได้สรุปว่าควรใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม. ต่อ ชม. ที่สภาพแวดล้อมถนนปกติ เนื่องจาก ผลการทดสอบหากเพิ่มความเร็วขึ้นจาก 88 กม./ชม. เป็น 104 กม./ชม. จะทำให้อัตราการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 15 เปอร์เซ็นต์

 

          ส่วนผลกระทบด้านมลพิษ พบว่า สารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ จะออกมาจากเครื่องยนต์น้อยที่สุดที่ความเร็วประมาณ 80-90 กม. ต่อ ชม.

 

          นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วได้ แต่เนื่องจากมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและบันทึกคะแนน 30 คะแนนเท่านั้น

 

          ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกามีค่าปรับต่ำสุดที่ 143 เหรียญ (5,005 บาท) ออสเตรเลีย 100 เหรียญ (3,000 บาท) ญี่ปุ่น 9,000 เยน (2,700 บาท) และมีการเพิ่มค่าปรับสูงขึ้นตามความเร็วที่ใช้ บางประเทศมีอัตราค่าปรับสูงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เช่น เขตโรงเรียน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 26-11-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code