ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ที่มา : แฟนเพจสามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากแฟนเพจสามพรานโมเดล


ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ thaihealth


ประชุมประจำเดือนพฤษภาคมกับสมาชิก กลุ่มอินทรีย์สุขใจไทรโยค ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS


ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนที่โปรยปรายตลอดทั้งวัน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งนำโดย คุณโอ (อรุษ นวราช) วันนี้เราลงพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมกับสมาชิก กลุ่มอินทรีย์สุขใจไทรโยค ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS


ก่อนประชุม ทางทีมร่วมกับผู้ตรวจของกลุ่ม ตรวจแปลงของสมาชิก เพื่อพิจารณาเลื่อนสถานะจากสีขาวเป็นสีเขียวอ่อน เปิดโอกาสทางการตลาดให้เพื่อนสมาชิกที่ผ่าน ข้อกำหนด PGS ของกลุ่ม สามารถขายสินค้าผ่านกลุ่มได้


จากนั้นกลับไปประชุมกันต่อที่บ้านของคุณตาล โดยวาระสำคัญย้ำเรื่องการวางแผนการผลิต ให้เชื่อมโยงกับช่องทางการตลาด เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด


แม้อากาศไม่เป็นใจนัก แต่บรรยากาศการประชุมคึกคักเป็นพิเศษ มีผู้สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์หลายท่านด้วยกัน ทั้งทีมเจ้าหน้าที่โครงการปฐม เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ที่ต้องการวัตถุดินอินทรีย์ไปแปรรูป เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด จ.กาญจนบุรี ที่ต้องการเชื่อมช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งน้องๆ นักศึกษาฝึกงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และการรวมกลุ่มเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียนและชีวิตประจำวันอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code