ขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ที่มา :  มติชน


ขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย ขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยร้านอาหารและฟู้ดคอร์ท ได้เริ่มทยอยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารผู้ที่สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปรุงประกอบ และคนเสิร์ฟ


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ว่า หลังจากกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ขณะนี้ในส่วนของร้านอาหารและฟู้ดคอร์ท ได้เริ่มทยอยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารผู้ที่สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ปรุงประกอบ และคนเสิร์ฟ ซึ่งตามกำหนดจะต้องอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2563 และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุก 3 ปี ทั้งเรื่องของสถานที่จำหน่าย ห้องสุขา การจัดการอาหารวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์ การจัดการของเสีย สุขภาพอนามัยของคนสัมผัสอาหาร


พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า นอกจากนี้ จะขยายการอบรมคนสัมผัสอาหารไปยังกลุ่มร้านอาหารริมทาง หรือ สตรีท ฟู้ด และรถอาหาร หรือ ฟู้ดทรักด้วย ซึ่งแนวทางการอบรมอาจแตกต่างกัน เช่น ฟู้ดทรัก เน้นที่ความสะอาดของวัตถุดิบประกอบอาหาร การดัดแปลงรถต้องได้มาตรฐาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะดูแลใน เรื่องนี้ การจัดการขยะ และของเสียส่วนสตรีท ฟู้ด เน้นเรื่องการจัดการของเสีย ต้องไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำ


"ในส่วนของร้านอาหารรายใหม่นั้น จะต้องขออนุญาตเปิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหาร และต้องผ่านการอบรมถึงจะเปิดร้านได้ ส่วนร้านอาหารเก่าอยู่ระหว่างทยอยอบรม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งเป้าจะอบรมให้หมดภายในปีนี้" พญ.พรรณพิมลกล่าว และว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับป้าย Clean Food Good Taste ส่วนพนักงานจะได้รับบัตรประจำตัว เป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารแล้ว และอนาคตจะจัดทำสัญลักษณ์แบบพรีเมียมให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ทำเมนูสุขภาพ เช่น เมนูสำหรับผู้ป่วยโรคไต เป็นต้นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code