ขับเคลื่อนความปลอดภัยถนน-ทางม้าลาย ย้ำมาตรการมุ่งลดอุบัติเหตุ ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 10 เพื่อเด็กและเยาวชน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    คกก. บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส. ยื่น 3 ข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยถนน-ทางม้าลาย ต่อ ศธ. หลังพบเด็ก-เยาวชนตายถึง 25% ย้ำมาตรการเข้มแข็ง-หมวกกันน็อก 100%-กำหนดความเร็วหน้าโรงเรียน-บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งลดอุบัติเหตุอนาคตของชาติ

                    เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ที่อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า ภาพรวมของอุบัติเหตุทางถนนแม้จะค่อย ๆ ลดลง แต่ยังคงมีตัวเลขที่สูงอยู่ จะเห็นได้จากผู้เสียชีวิตปี 2564 มีจำนวนถึง 16,957 ราย อัตรา 25.8 ต่อ 100,000 ประชากรหรือ 47 รายต่อวัน เป็นเด็กและเยาวชนมากถึง 25% เฉพาะเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 10-24 ปีสูงถึง 2,336 ราย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 10 พร้อมยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้านการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน สู่มาตรฐานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุ ทางม้าลายที่ปลอดภัย เพื่อเด็กและเยาวชน

                    นายสุรชัย กล่าวต่อว่า คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ และภาคี ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือพลังสร้างประเทศชาติ จึงมีข้อเสนอ 3 ด้าน 1. การบริหารจัดการ โครงสร้าง กฎระเบียบ งบประมาณ และกำกับติดตาม ให้ทุกสถานศึกษาทำมาตรการองค์กรที่มุ่งเน้นมาตรการสำคัญ เช่น สวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับ อย่างจริงจัง พร้อมยกระดับการทำงานเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยง และร่วมบริหารจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย 2.มาตรการถนน รถ “สถานศึกษาปลอดภัย” เช่น ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงทางม้าลายให้มีมาตรฐานความปลอดภัย และกำหนดความเร็วที่ 30-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ให้กระทรวงศึกษามีหลักสูตรการสอน “ความปลอดภัยทางถนน” ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยเฉพาะทักษะการประเมินสถานการณ์เสี่ยง

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ข้อมูลการบูรณาการการเสียชีวิต 3 ฐาน ปี 2554-2562 มีเด็กและเยาวชนอายุ 10-19 ปี เสียชีวิตสูงถึง 26,126 คน หรือเฉลี่ยปีละ 2,902 คน ซึ่งมีเด็กมากกว่า 10 ล้านคนอยู่ในโรงเรียนและสถานศึกษา การใช้ความเร็วของรถที่ปลอดภัย คือ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตหน้าโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น การใช้ความเร็วดังกล่าว สามารถลดโอกาสของการเสียชีวิตได้ถึง 90% อยากฝากไปถึงผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน หรือผู้ขับขี่ทุกท่าน ชะลอ หยุด และจอดรถตรงทางม้าลาย พร้อมตระหนักและเตือนตัวเองทุกครั้ง “ระวังคนข้ามถนนตรงทางม้าลาย” โดยเฉพาะเขตหน้าโรงเรียน โรงพยาบาล และเขตชุมชน ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดสำหรับเด็ก ขณะนี้ สสส. ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน และได้รวบรวม และพัฒนาข้อมูลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนัก และเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในกลุ่มเด็ก และเยาวชน สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้ทาง Facebook : SAFE Education ขับขี่ศึกษา ผู้สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

Shares:
QR Code :
QR Code