ขับขี่ศึกษา : การคาดการณ์อุบัติเหตุ

 

โครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education) “ร่วมสร้างอนาคต…ถนนปลอดภัย สังคมปลอดภัย”

โครงการขับขี่ศึกษา เกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Literacy) ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code