ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2
“กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่”… หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เดินหน้ากิจกรรม “วงแชร์” แนวใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่สนับสนุน “ภาคีสร้างสุข” ทั่วไทยให้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคการทำงาน เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในบรรยากาศฉันท์มิตร
“วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2 จัดในหัวข้อ “กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ … หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?” เพื่อระดมประสบการณ์จริงและเทคนิคที่ค้นพบในการผลักดันนโยบายระดับพื้นที่จากเพื่อนภาคี สสส. ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ไปจนถึงทั้งจังหวัด หรือ ในองค์กร สู่เป้าหมายการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ให้เกิดผลจริงกับชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ขอเชิญภาคี สสส. ที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเน้นประเด็นที่เป็น “โจทย์” สำคัญร่วมกัน เช่น
• จะทำอย่างไรให้นโยบาย/มาตรการ ที่เราต้องการผลักดันได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้อง และขยายเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างกว้างขวาง และสมัครใจ
• จะสกัด “แรงต้าน” และต้านทาน “แรงฝืด” หรืออุปสรรค ที่จะมาขัดขวางการผลักดันนโยบายจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร
• จะทำอย่างไรให้นโยบาย/มาตรการ ที่ผ่านการประกาศแล้วไม่เป็นเพียงแค่ “แผ่นกระดาษ” แต่สามารถส่งผลดีต่อชีวิตของผู้คนได้จริง ฯลฯ
พบกันวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558 นี้ ที่ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ (BTS สถานีราชเทวี)
สมัครด่วน มีที่นั่งจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณปิยวรรณ์ (แจ๋ว) อีเมล์ [email protected] โทร. 096-095-9030 และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ “วงแชร์สร้างสุข” ได้ที่ Facebook วงแชร์สร้างสุข
ใครบ้างที่ สสส. ขอชวนเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข”
• ผู้ที่เป็นเครือข่ายทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และต้องการให้เกิดนโยบาย/มาตรการใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพในพื้นที่
• ผ่านประสบการณ์ผลักดันนโยบายระดับพื้นที่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีความสนใจที่สานต่องานเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น
• พร้อม “แชร์” ประสบการณ์จากงานทั้งที่สำเร็จและยังไม่สำเร็จ และเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนภาคี
• มีประเด็นที่ต้องการพัฒนา ติดขัด ข้องใจ ในเรื่องของการผลักดันนโยบายให้เกิดผลในขั้นปฏิบัติ
มาร่วมกัน “แชร์” เพื่อสร้างความรู้ใหม่แบบไม่อิงตำรา แต่มาจากประสบการณ์จริงด้วยกัน

ขอเชิญเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2

“กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่”… หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เดินหน้ากิจกรรม “วงแชร์” แนวใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่สนับสนุน “ภาคีสร้างสุข” ทั่วไทยให้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคการทำงาน เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในบรรยากาศฉันท์มิตร

“วงแชร์สร้างสุข” ครั้งที่ 2 จัดในหัวข้อ “กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ … หนทางไหนพาไปสู่เป้าหมาย?” เพื่อระดมประสบการณ์จริงและเทคนิคที่ค้นพบในการผลักดันนโยบายระดับพื้นที่จากเพื่อนภาคี สสส. ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ไปจนถึงทั้งจังหวัด หรือ ในองค์กร สู่เป้าหมายการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ให้เกิดผลจริงกับชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ขอเชิญภาคี สสส. ที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเน้นประเด็นที่เป็น “โจทย์” สำคัญร่วมกัน เช่น

• จะทำอย่างไรให้นโยบาย/มาตรการ ที่เราต้องการผลักดันได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้อง และขยายเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างกว้างขวาง และสมัครใจ

• จะสกัด “แรงต้าน” และต้านทาน “แรงฝืด” หรืออุปสรรค ที่จะมาขัดขวางการผลักดันนโยบายจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร

• จะทำอย่างไรให้นโยบาย/มาตรการ ที่ผ่านการประกาศแล้วไม่เป็นเพียงแค่ “แผ่นกระดาษ” แต่สามารถส่งผลดีต่อชีวิตของผู้คนได้จริง ฯลฯ

พบกันวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558 นี้ ที่ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ (BTS สถานีราชเทวี)

สมัครด่วน มีที่นั่งจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณปิยวรรณ์ (แจ๋ว) อีเมล์ [email protected] โทร. 096-095-9030 และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ “วงแชร์สร้างสุข” ได้ที่ Facebook วงแชร์สร้างสุข

ใครบ้างที่ สสส. ขอชวนเข้าร่วม “วงแชร์สร้างสุข”

  • ผู้ที่เป็นเครือข่ายทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และต้องการให้เกิดนโยบาย/มาตรการใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพในพื้นที่
  • ผ่านประสบการณ์ผลักดันนโยบายระดับพื้นที่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีความสนใจที่สานต่องานเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อม “แชร์” ประสบการณ์จากงานทั้งที่สำเร็จและยังไม่สำเร็จ และเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนภาคี
  • มีประเด็นที่ต้องการพัฒนา ติดขัด ข้องใจ ในเรื่องของการผลักดันนโยบายให้เกิดผลในขั้นปฏิบัติ

มาร่วมกัน “แชร์” เพื่อสร้างความรู้ใหม่แบบไม่อิงตำรา แต่มาจากประสบการณ์จริงด้วยกัน

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code