ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน…ความสุขเกิดได้ง่าย"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน…ความสุขเกิดได้ง่าย”
โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ร่วมเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน
โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ
ส่งมาที่ E-mail: [email protected] หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635
Line: Folkdoctor, Facebook: มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-278-1616 ต่อ 111 (ในเวลาราชการ 09.00 – 17.00 น.)
จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน…ความสุขเกิดได้ง่าย”

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ร่วมเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ

ส่งมาที่ E-mail: [email protected] หรือส่ง SMS มาที่เบอร์ 094-095-1635

Line: Folkdoctor, Facebook: มูลนิธิหมอชาวบ้าน, www.doctor.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-278-1616 ต่อ 111 (ในเวลาราชการ 09.00 – 17.00 น.)

จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code