ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีและการจัดการเอกสารบัญชีภาษีอากร พร้อมแนวทางการตรวจสอบโครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ตามแนวทางข้อตกลงใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีและการจัดการเอกสารบัญชีภาษีอากร พร้อมแนวทางการตรวจสอบโครงการที่รัรบทุนสนับสนุนจาก สสส. ตามแนวทางข้อตกลงใหม่"

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษา

[email protected]

โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21 หรือ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.

[email protected]

โทร. 02-343-1500

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ