ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

innowhale เปิดค่าย! ชวนเพื่อนๆ แพ็คกระเป๋า เข้าแคมป์
รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปรุ่นใหม่ไฟแรงที่
.
1) สนใจเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม
2) พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม
3) ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
4) สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ
5) อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย
.
มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยใน 48 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
#สมัครด่วน ที่ http://bit.ly/sicamp-aging วันนี้ – 27 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (30 คน) 29 ส.ค. 60 ทางเพจ innowhale
.
กำหนดการ
7 ก.ย. 60 – เข้าค่าย 17.00 น. | Orientation | เข้าที่พัก 21.00 น.
8 ก.ย. 60 – Problem Insight (ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจปัญหา) Ideation Challenge
9 ก.ย. 60 – Presentation & Feedback | Debrief ออกค่าย 17.00 น.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/innowhale/posts/1603852619691677
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

innowhale เปิดค่าย! ชวนเพื่อนๆ แพ็คกระเป๋า เข้าแคมป์

รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปรุ่นใหม่ไฟแรงที่

1) สนใจเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม

2) พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม

3) ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

4) สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ

5) อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย

มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยใน 48 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

#สมัครด่วน ที่ http://bit.ly/sicamp-aging วันนี้ – 27 ส.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (30 คน) 29 ส.ค. 60 ทางเพจ innowhale

กำหนดการ

7 ก.ย. 60 – เข้าค่าย 17.00 น. | Orientation | เข้าที่พัก 21.00 น.

8 ก.ย. 60 – Problem Insight (ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจปัญหา) Ideation Challenge

9 ก.ย. 60 – Presentation & Feedback | Debrief ออกค่าย 17.00 น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/innowhale/posts/1603852619691677

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code