ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022)
.
ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
.
.
มาร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย
.
ยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ www.thaihealth.or.th/THPJournal

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

(Thai Health Promotion Journal 2022)

• ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

• มาร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย

• ยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ www.thaihealth.or.th/THPJournal

Shares:
QR Code :
QR Code