ขอเชิญร่วมสัมมนา “ชี้เป้าภาระโรค : ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก”

ขอเชิญร่วมสัมมนา “ชี้เป้าภาระโรค : ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก"
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar)
เรื่อง “ชี้เป้าภาระโรค: ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก”
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. 
ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live: Burden of Disease [BOD]
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแม่และเด็ก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย เช่น สถานการณ์แนวโน้มการป่วย ตายในแม่และเด็กเทียบกับสถานการณ์โลกเป็นอย่างไร? แนวทางในการลดการป่วย ตาย รวมถึงประเด็นในด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการของเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอีกมากมาย
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านทาง QR code
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-590-2383
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ