ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนา บทเรียนสู่อนาคตการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ใน Public Health Emergency

กำหนดการ
เสวนา “บทเรียนสู่อนาคตการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ใน Public Health Emergency”
ในงานประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
13.00 – 16.00 น. เปิดเวทีการเสวนา โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เสวนาโดย
• นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
• นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
• ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม
ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดูรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการประชุมทั้งหมด ได้ที่ https://www.hsri.or.th/resea…/notice/activity/detail/13814
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ฟรี ตั้งแต่วันนี้ -1 ก.ค. 2565 ที่ www.hsri.or.th
ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เสวนา “บทเรียนสู่อนาคตการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ใน Public Health Emergency”

ในงานประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เปิดเวทีการเสวนาโดย

• นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เสวนาโดย

• นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ

• นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

• ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม

ดำเนินการอภิปรายโดย

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดูรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการประชุมทั้งหมด ได้ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/notice/activity/detail/13770

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 1 ก.ค. 2565 ที่ www.hsri.or.th

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ