ขอเชิญร่วมงาน Book Talk หัวข้อ Zero Waste

Book Talk ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ คุยกันในหัวข้อ Zero Waste
ชวนคนรุ่นใหม่ ผู้ใหญ่ เด็กๆ คุยกับผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติ ถึงวิธีที่เราจะลดปริมาณขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พร้อมคุยกันถึงหนังสือสิ่งแวดล้อมน่าอ่าน ที่จะสร้างแรงและความรักต่อโลกของเรา
ขยะ และปัญหาการจัดการขยะ เป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้แล้ว แต่ในชีวิตประจำวัน เราจะมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานี้จริงๆ ได้อย่างไร โดยเฉพาะในระดับตัวเรา บ้านเรา ครอบครัวของเรา
คุยกับ
ชนินทร์ ศรีสุมะ วิศวกรโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเป็น Cofounder Refill Station ร้านค้าแบบรีฟิลที่สนับสนุนให้คนใช้ชีวิตโดยลดขยะในชีวิตประจำวัน
จักรกริช พวงแก้ว ชายผู้ใช้ชีวิตอย่างคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลกับผู้คน ผู้ร่วมสร้างสรรค์งานกับมูลนิธิโลกสีเขียว และ Nature Mentor
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องสร้างปัญญา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
ชั้น 2 เวลา 13.00-16.00 น.

Book Talk ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ คุยกันในหัวข้อ Zero Waste

ชวนคนรุ่นใหม่ ผู้ใหญ่ เด็กๆ คุยกับผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติ ถึงวิธีที่เราจะลดปริมาณขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พร้อมคุยกันถึงหนังสือสิ่งแวดล้อมน่าอ่าน ที่จะสร้างแรงและความรักต่อโลกของเรา

ขยะ และปัญหาการจัดการขยะ เป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้แล้ว แต่ในชีวิตประจำวัน เราจะมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานี้จริงๆ ได้อย่างไร โดยเฉพาะในระดับตัวเรา บ้านเรา ครอบครัวของเรา

คุยกับ

ชนินทร์ ศรีสุมะ วิศวกรโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเป็น Cofounder Refill Station ร้านค้าแบบรีฟิลที่สนับสนุนให้คนใช้ชีวิตโดยลดขยะในชีวิตประจำวัน

จักรกริช พวงแก้ว ชายผู้ใช้ชีวิตอย่างคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลกับผู้คน ผู้ร่วมสร้างสรรค์งานกับมูลนิธิโลกสีเขียว และ Nature Mentor

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องสร้างปัญญา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ชั้น 2 เวลา 13.00-16.00 น.

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ