ขอเชิญร่วมงาน ปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ จังหวัดกระบี่

ปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ จังหวัดกระบี่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญชวนผู้ใช้จักรยานจังหวัดกระบี่ มาร่วมกันขับเคลื่อนและรณรงค์ “ปั่นยกครัว ทัวร์ทั่วชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ” เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากบุหรี่
จุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาช่องเขาไสไทย สิ้นสุดเส้นทางปั่นที่หาดนพรัตน์ธารา
เริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการ เวลา 06.30 น.
– รับเสื้อรณรงค์
– ร่วมรับประทานอาหารเช้า
– ร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
– เก็บขยะชายหาด
– ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณพรเทพ ดิษยบุตร
โทร. 089-520-5995
ที่มา : เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ จังหวัดกระบี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญชวนผู้ใช้จักรยานจังหวัดกระบี่ มาร่วมกันขับเคลื่อนและรณรงค์ “ปั่นยกครัว ทัวร์ทั่วชุมชน รวมพลคนรักสุขภาพ” เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากบุหรี่

จุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาช่องเขาไสไทย สิ้นสุดเส้นทางปั่นที่หาดนพรัตน์ธารา

เริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการ เวลา 06.30 น.

– รับเสื้อรณรงค์

– ร่วมรับประทานอาหารเช้า

– ร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

– เก็บขยะชายหาด

– ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณพรเทพ ดิษยบุตร

โทร. 089-520-5995

ที่มา : เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code